© Bản quyền thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Dữ liệu được xuất bản và công khai trên cổng Thông tin đất đai thử nghiệm dựa trên quy định hiện hành. Công dân muốn tra cứu thông tin khác hoặc trích lục hồ sơ vui lòng liên hệ đến Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 6, số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Dữ liệu bản đồ địa chính được cập nhật năm 2020)